Foetus

  • Synoniemen: IUVD, doodgeboren baby

De inzendinstructie staat beschreven bij het volgende item:

  • Abortus

    • Synoniemen: Miskraam, Mola, vruchtafdrijving, zwangerschapsonderbreking