• Start
  • Algemene informatie
  • Onderzoek baarmoederhalskanker

Onderzoek baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker wordt vrijwel altijd veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus (HPV). Via cytologisch onderzoek van het uitstrijkje kunnen geringe afwijkingen op celniveau worden gevonden (PAP2 of PAP3a1). Is dit het geval, dan zal de vrouw meestal na zes maanden opnieuw een uitstrijkje moeten laten maken, in combinatie met een HPV-test. De termijn van zes maanden wordt aangehouden om het lichaam in staat te stellen zelf het virus op te ruimen. In de meeste gevallen lukt dit, waarmee zowel de cytologische afwijkingen als de HPV-infectie verdwijnen. Is de uitslag van het (vervolg-)onderzoek PAP1 en de HPV-test negatief, dan wil dat zeggen dat het risico op baarmoederhalskanker is geweken.

Echter, bij toegenomen cytologische afwijkingen en/of een positieve HPV-test wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog. Dit is ook het geval als de cytologische afwijkingen direct al in het eerste onderzoek ernstiger zijn (PAP3a2 of hoger). Indien uit het vervolgonderzoek blijkt dat de cytologische afwijkingen nog wel aanwezig maar niet ernstiger zijn geworden én de HPV-test negatief is, dan zal de vrouw na een jaar opnieuw worden onderzocht.

De afdeling Cytologie van LabPON voerde tot 1 januari 2017 het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit en onderzoekt daarnaast bijna 8.000 indicatieve cervixuitstrijkjes per jaar. Meestal gaat het om een gunstige uitslag (PAP1), maar in 5 tot 10 procent van de gevallen worden cytologische afwijkingen gevonden.

Op jaarbasis worden circa 2.000 HPV-testen uitgevoerd, niet alleen als triage bij het vervolgonderzoek, maar ook na behandeling door de gynaecoloog, om vast te stellen of de HPV-infectie is geklaard. De HPV-test wordt altijd op medische indicatie uitgevoerd. De kosten worden in rekening gebracht bij de zorgverzekering en worden mogelijk verrekend met het eigen risico van de cliënt. De feitelijke prijs van het onderzoek is afhankelijk van de afspraken die we daarover met de individuele zorgverzekeraar hebben gemaakt. Indicatie: € 122,69 is het integrale NZa tarief (prijspeil januari 2018).

Voor het landelijke bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Hieronder een weergave van het proces cytologie baarmoederhalsuitstrijkjes

Afname

Afname
Het baarmoederhalsuitstrijkje wordt afgenomen met een speciaal borsteltje en in een monsterpotje aangeleverd.

Prepmate

Prepmate
De cellen worden met behulp van de 'prepmate' gescheiden van bloed en slijm, en overgebracht in een reageerbuisje.

Centrifugeren

Centrifugeren
De buisjes met het materiaal worden in de centrifuge geplaatst, zodat verdere verrijking kan plaatsvinden.

Cellen scheiden van het vocht

Cellen scheiden van het vocht
Door het ronddraaien worden de cellen gescheiden van het vocht, wat leidt tot een hogere celopbrengst.

Overbrengen monster op objectglaasje

Overbrengen monster op objectglaasje
Vervolgens brengt de 'prepstain' een klein beetje van het monster uit het reageerbuisje over op een objectglaasje.

Kleuren van de objectglaasjes

Kleuren van de objectglaasjes
De cellen worden in de ‘prepstain’ gekleurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cel- en kernkleuring.

Afdekken

Afdekken
Om de cellen te beschermen worden alle glaasjes in de afdekker voorzien van een afdekglaasje.

Gereed voor beoordeling

Gereed voor beoordeling
Na dit proces zijn de gekleurde glaasjes gereed om te worden beoordeeld.

FocalPoint scanner

FocalPoint scanner
De glaasjes met uitstrijkmateriaal gaan in de FocalPoint scanner, die de velden met mogelijk afwijkende cellen markeert.

Beoordeling achter GS-station

Beoordeling achter GS-station
De analist beoordeelt de gemarkeerde velden achter het GS-station en verstuurt - bij gezonde cellen - de uitslag.

2e beoordeling analist en patholoog

2e beoordeling analist en patholoog
Bij afwijkende cellen wordt het glaasje met een lichtmicroscoop beoordeeld door een tweede analist en patholoog.