• Start
  • Algemene informatie
  • Wat is pathologie?

Wat is pathologie?

Het woord 'pathologie' is een samenstelling van het Griekse pathos (= ziekte) en logos (= leer), en betekent dus: ziekteleer. Pathologie als medisch specialisme houdt zich bezig met het ontstaan en verloop van ziekten.

In een pathologisch laboratorium worden weefselstukjes (histologie) en celvocht (cytologie) met behulp van een lichtmicroscoop onderzocht. Analisten zorgen ervoor dat het materiaal op de juiste wijze wordt geprepareerd. De patholoog stelt vervolgens de diagnose en koppelt deze terug aan de huisarts of behandelend specialist. Naast het vaststellen van aard en oorzaak van de ziekte, wordt de patholoog ook vaak betrokken bij het behandelingsplan van patiënten.

Centraal staan het steeds sneller en beter stellen van diagnoses en het voorspellen van de slagingskans van behandelingen.

Slechts een klein deel van het pathologisch werk richt zich op obducties, d.w.z. onderzoek naar de doodsoorzaak bij mensen die zijn overleden.