• Start
  • Aanvragen & inzenden
  • Verzamelpunten & lichtingstijden

Afhaalcentra / lichtingstijden

De transportdienst van het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) verzorgt ook het transport van onderzoeksmaterialen bestemd voor het Laboratorium Pathologie Oost Nederland (LabPON).  De transportdienst rijdt elke dag door onze regio en haalt bij huisartspraktijken, ziekenhuizen en enkele verzorgingshuizen patiëntmateriaal op. Om te zien welke van deze instellingen bij u in de buurt liggen kunt u hier de website van LabMicTA raadplegen.

Daarnaast kunt u op onze hoofdlocatie in Hengelo 24 uur per dag patiëntmateriaal aanleveren in de daarvoor bestemde postbus (rechts van de hoofdingang (zijde Geerdinksweg)). Tijdens openingstijden kunt u het materiaal afgeven bij de receptie.