• Start
  • Aanvragen & inzenden
  • Inzendinstructies

Raadpleeg deze inzendinstructies (Vademecum) voor de handelwijze omtrent verpakking, fixatie en insturen van lichaamsmateriaal. Ook de verschillende aanvraagprocedures en eventuele patiëntinstructies zijn hierin opgenomen.

In beginsel voert het laboratorium alle bepalingen zelf uit. In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde onderzoeken worden uitbesteed aan een ander laboratorium, als de bepalingen niet binnen ons laboratorium verricht kunnen worden of de benodigde expertise op dat moment niet bij ons beschikbaar is.

We zijn verplicht te vermelden dat elke door ons geaccepteerde inzending (monster met volledig ingevuld aanvraagformulier) moet worden beschouwd als een ‘overeenkomst’ met LabPON.

Per aard materiaal (153)

Overzicht onderzoeken per aard materiaal. Elke type onderzoek kan een eigen inzendinstructie bevatten.

Specifieke aanvragen (8)

Alle informatie voor het aanvragen van bijvoorbeeld vriescoupes, punctie, obductie etc...

Documenten (23)

Overzicht alle aanvraagformulieren, handleidingen, instructies etc...

Monsterhouders (13)

Overzicht alle monsterhouders voor het insturen van patiëntmateriaal.