Indicatieve uitstrijk baarmoederhals

  • Synoniemen: Medische indicatie baarmoederhals uitstrijk
Indicatieve uitstrijk baarmoederhals

Specificatie

  • Type onderzoek: Cytologisch onderzoek baarmoederhals

Bij inzending van lichaamsweefsel of lichaamsvocht van een patiënt dient een duidelijk leesbaar en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden gevoegd.

Denk bij het invullen aan de correcte vermelding van:

  • Afnametechniek;
  • Afnamelocatie (plaats, zijde, etc.);
  • Relevante klinische gegevens (zoals beeldvormende technieken);
  • Relevante voorgeschiedenis;
  • (Recente) therapie;
  • Materiaalaspecten lichaamsvocht (bloederig, helder, troebel);
  • Aantal monsters.

Bijbehorende monsterpotjes