Categorieën beginnend met A

Items beginnend met A

Aanvragen vriescoupe

  • Synoniemen: Sneldiagnostiek, vriescoupe

Tijdens openingstijden van het laboratorium dient een vriescoupe tenminste een werkdag van te voren te worden aangemeld bij het Secretariaat pathologie van het laboratorium met vermelding van de personalia van de patiënt(e), aanvrager en tijdstip OK. Vriescoupes voor maandag, opgeven op vrijdagmiddag, of indien dit niet mogelijk is, op maandag tussen 8.00 en 8.30 uur. Buiten openingstijden onverwachte vriescoupes afspreken na overleg met de dienstdoende patholoog, klik hier voor contactgegevens.

Aanvullende bepalingen aanvragen

  • Synoniemen: Aanvullend onderzoek

Vragen voor aanvullende bepalingen kunnen worden aangevraagd via het secretariaat. 

Abortus

  • Synoniemen: Miskraam, Mola, vruchtafdrijving, zwangerschapsonderbreking

Amandelen

  • Synoniemen: Tonsillen, tonsil, amandel, keelamandel, keelamandelen

Amyloidose (middels biopt)

  • Synoniemen: Amyloidosis, buikvetpunctie

Aorta

  • Synoniemen: Lichaamsslagader, Slagader

Appendix

  • Synoniemen: Wormvormig aanhangsel, blinde darm