Nieuwsbrief december 2016

Vervoersdienst service feestdagen

Tijdens de komende feestdagen in december en tijdens de jaarwisseling, hanteert onze vervoersdienst tijdens de weekenden voor de huisartsenposten van het ZGT Almelo en het SKB plus de ziekenhuizen MST, ZGT en SKB iets afwijkende ophaaltijden. De feestdagen vallen voor een groot deel in het weekend, zodat de aanpassingen minimaal zijn voor de huisartsenpraktijken.

Hieronder een korte opsomming van de aangepaste lichtingstijden:

  • op de zondagen 25 december (1e kerstdag) en 1 januari rijden we onze normale zondagsroutes met bijbehorende lichtingstijden.
  • ook voor zaterdag 31 december wordt de service gereden alsof het een normale zaterdag betreft.
  • alleen op maandag 26 december (2e kerstdag) rijden we afwijkend, namelijk alsof het een zondag betreft.

T.b.v. huisartsen en assistenten in de regio Twente - Achterhoek

Het nieuwe Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Zoals u wellicht ondertussen al weet gaat per 1 januari 2017 het nieuwe bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker van start.
Vanaf dat moment zal het celmateriaal, dat wordt afgenomen in het kader van het bevolkingsonderzoek, primair onderzocht worden op de aanwezigheid van Humaan Papillomavirus.

Met enige regelmaat krijgen wij van u vragen omtrent de veranderingen van het BVO, met name over praktische logistieke vraagstukken en over vervolgonderzoek.

Lees meer hierover op deze website...

LabPON in de internationale schijnwerpers

LabPON heeft als een van de eerste laboratoria in de wereld gekozen voor wat genoemd wordt ‘Digitale Pathologie’. In het kort betekent dat het digitaliseren van de coupe. Waar voorheen pathologen de coupe door de microscoop beoordeelden, kunnen de pathologen nu het beeld digitaal op een beeldscherm bekijken. Dat biedt alle voordelen die de digitale wereld ons te bieden heeft.

alexi

We werken nauw samen met Philips, die digitale pathologie als een van haar speerpunten heeft benoemd. Na deze eerste stap waarbij het beeld gedigitaliseerd is, wordt nu hard gewerkt aan software om deze beelden automatisch te analyseren zodat de patholoog nog beter ondersteund wordt.
Omdat LabPON wereldwijd voorloper is, krijgen we wekelijks bezoek van andere pathologie laboratoria uit heel Europa, maar ook laboratoria uit Japan en India hebben ons lab al bezocht.

Nieuwe formulieren

Er is een nieuwe versie van het aanvraagformulier "Placenta onderzoek zwangerschap" gepubliceerd. Het betreft een layout wijziging, inhoudelijk geen wijzigingen. Daarnaast is het "Vervoersdocument-radioactieve-bron-zkh-pa" aangepast. Ook hier betreft het een wijziging in de layout.

Placenta onderzoek zwangerschap
Vervoersdocument-radioactieve-bron-zkh-pa