Het nieuwe Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Aan de huisartsen en assistenten in de regio Twente - Achterhoek

Geachte collega,

Zoals u wellicht ondertussen al weet gaat per 1 januari 2017 het nieuwe bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker van start.
Vanaf dat moment zal het celmateriaal, dat wordt afgenomen in het kader van het bevolkingsonderzoek, primair onderzocht worden op de aanwezigheid van Humaan Papillomavirus.

Met enige regelmaat krijgen wij van u vragen omtrent de veranderingen van het BVO, met name over praktische logistieke vraagstukken en over vervolgonderzoek.

Voor het BVO-nieuwe stijl onderzoek zijn landelijk 5 laboratoria geselecteerd. In ‘onze’ regio is dat het RadboudUMC. De organisatie blijft in handen van het SBO-Oost.
Wij mogen tot 1 december de ‘oude’ BVO-aanvragen in ontvangst nemen en afhandelen. Ons is een korte overgangsperiode gegund voor materiaal dat vanwege logistiek nog na 1 december ontvangen wordt.

Vanaf 1 januari 2017 valt het BVO-baarmoederhalskanker volledig buiten de verantwoordelijk van LabPON. Vanaf dan zijn wij feitelijk geen partij meer in de primaire screening, noch zijn wij betrokken bij de invoering van het nieuwe BVO. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het SBO-Oost en Radboud. Wij leveren dus ook geen potjes en aanvraagformulieren meer. Helaas dragen wij ook geen rol in het transport van de BVO-materialen. U krijgt te maken met een extra koerier vanuit Radboud. Wij hebben Radboud verzocht dit door ons te laten uitvoeren, zodat u niet geconfronteerd wordt met nog een koerier, maar het transport is min of meer landelijk aanbesteed.

NB: Er wijzigt NIETS voor uitstrijkjes op medische indicatie (bij een patiënte met klachten of om een andere reden). Dit wordt, zoals u gewend bent, door onze transportdienst bij u afgehaald of kan op de wijze die u gewend bent naar ons worden ingestuurd. Wel vragen wij dringend uw aandacht voor het feit dat de potjes en de werkwijzen verschillend zijn voor het BVO en de medische indicatie en verzoeken u dringend beide goed uit elkaar te houden, omdat het materiaal anders niet verwerkt kan worden (noch bij ons, noch bij Radboud). Voor medische indicatie dienen de blauwe Surepath-potjes te worden gebruikt! Ook is er landelijk een nieuw formulier vastgesteld voor medische indicatie. Vanaf 1-1-2017 is het nieuwe formulier indicatieve uitstrijk te downloaden vanaf deze website. Oude formulieren mogen niet meer gebruikt worden.

Zodra bij ons meer bekend is over de gang van zaken omtrent het nieuwe BVO baarmoederhalskanker, zullen wij u schriftelijk en via onze digitale nieuwsbrief berichten over de veranderingen die dit voor onze werkzaamheden en voor u teweeg zal brengen.
Mocht u deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via onze website. Wij gebruiken deze nieuwbrief alleen voor relevante mededelingen.

Met vriendelijke groet,

Ir. H. van der Veen, directeur
Stichting Laboratorium Pathologie Oost-Nederland / LabPON