Disclaimer

LabPON behoudt zich het recht voor de inzending te retourneren indien:

  • het aanvraagformulier dan wel de monsterhouder ontbreekt;
  • een discrepantie in naam en/of geboortedatum bestaat tussen monsterhouder en aanvraagformulier;
  • onvoldoende patiëntgegevens op de monsterhouder staan vermeld;
  • het materiaal ondeugdelijk is verpakt.

Bij het ontbreken van de naam van de aanvrager, neemt LabPON het onderzoek meestal wel in behandeling. Het is dan echter niet mogelijk om verslag te doen van de uitkomsten. Op grond van de privacywetgeving zal LabPON immers nooit zelf contact opnemen met de desbetreffende patiënt. Het onderzoeksverslag wordt in dat geval bewaard tot de aanvrager zich meldt.

LabPON registreert alle onvolledige en onjuiste aanvragen. Een onvolledige of onjuiste aanvraag kan immers tot desastreuze fouten leiden. Bovendien vergt het achterhalen van de correcte gegevens een aanzienlijke extra tijdsinvestering van alle betrokkenen in het zorgproces. Zo nodig worden aanvragers hier schriftelijk op aangesproken.