• Start
  • Algemene informatie
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe gaan we om met uw privacy?

In de gezondheidszorg worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Het wettelijke kader hiervoor wordt gevormd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het privacyreglement van LabPON is in ieder geval opgenomen dat:

  • iedere medewerker van LabPON verplicht is tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van de functie ter kennis komt;
  • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
  • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
  • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen worden doorgegeven.
  • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke en/of regionale instanties;
  • u uw gegevens kunt inzien en laten corrigeren of verwijderen als deze onjuist blijken te zijn.

Belangrijk om te weten

Patiëntmateriaal dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek overblijft kan, uitsluitend na anonimiseren, worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het verbeteren van de diagnostische technieken in LabPON.
LabPON gaat er daarom vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van lichaamsmateriaal dat na het diagnostisch onderzoek overblijft. Wanneer u echter wel bezwaar heeft, vindt u hier meer informatie daarover.

Website LabPON

LabPON maakt op haar website gebruik van cookies voor het optimaal functioneren van de website.

Nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de LabPON nieuwsbrief? Dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens verwijderd.

Melding van klachten, vragen of suggesties

Wanneer u bij LabPON een klacht, vraag of suggestie meldt, vragen wij om uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding. Wij zullen echter nooit een individuele melding met naam en toenaam publiceren, of op een manier gebruiken, die ertoe kan leiden dat anderen te weten komen dat u bij ons een melding heeft gedaan. Tijdens de verwerking van de melding kan het nodig zijn dat wij met u contact opnemen om te beoordelen of uw melding leidt tot een onderzoek.

LabPON kan alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. Door het invullen en toesturen van het meldingsformulier geeft u deze toestemming. LabPON geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen.